ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://ybolt.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
http://ybolt.hu/index.php?route=information/information&information_id=5

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:                                        Yamdrok Kft.
A szolgáltató székhelye:                                1132 Budapest, Visegrádi utca 58/B.
Cégjegyzékszáma:                                          01-09-926376
Adószáma:                                                     14926938-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási száma:                NAIH-71381/2013
Csomagküldési engedély szám:                     XIII/10275/2012/B
Telefonszáma:                                                (1) 783-0873
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:                          info@ybolt.hu
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar